Onze waarden

Waar staat het Atheneum Tienen voor? Om kwaliteitsvol te leren, zijn goede regels en afspraken nodig. Daarbij is ook jouw stem belangrijk.


Kwaliteit

Dit is een school waar je echt iets leert. Een school die je grondig voorbereidt op het hoger onderwijs en op de echte wereld. Een school die leeft. Dit is ook een school waar je je goed voelt en waar je jezelf kan zijn.
Het Atheneum Tienen wil je op alle vlakken optimaal stimuleren.

Inspraak

Dit is een school waar je mening gehoord wordt. Een school waar overleg tussen leerlingen en leerkrachten niet enkel noodzakelijk maar ook verrijkend is. Dit is ook een school waar je mee kan beslissen over de toekomst.
Het Atheneum Tienen wil via de leerlingenraad je stem luid en duidelijk horen.

Discipline

Dit is een school waar je leefregels klaar en duidelijk omschreven zijn. Een school waar je leert omgaan met grenzen. Dit is ook een school waar je respect hebt voor alle mensen, voor het gebouw en voor het materiaal.
Het Atheneum Tienen geeft je niet enkel rechten maar ook plichten.